WARNING : We have recently come across several misleading advertisements (falsely representing the Paywiser Group) posted on various Social Media platforms offering products which are crypto-related or otherwise equipped with crypto functionalities (eg. Top-Up). In light of the confusion caused, we hereby CONFIRM that the Paywiser Group DO NOT offer any such products to the customers and we are NOT associated with any firm which provides crypto-related products or service. If you are contacted by someone claiming to be a representative of Paywiser or otherwise receive messages bearing our logo offering any crypto-related products, please do NOT respond or provide any of your personal data or assets to such party under any circumstances.

Warning to Fraudsters : The management of Paywiser will not hesitate to take legal actions against any firms or individuals who are falsely representing us. Actions which cause damage to the reputation of Paywiser will be thoroughly investigated and escalated to the relevant law enforcement agencies for their handling as appropriate.

cancel
picture

Nismo izpolnili vaših pričakovanj?

Pritožbo nam v pisni obliki posredujte:

  • preko e-pošte na naslov: [email protected]
  • preko spletnega obrazca, ki se nahaja spodaj na tej strani

Celoten pritožbeni postopek je opisan v pravilniku, ki je na voljo tukaj.

Kako vložiti pritožbo?

Žal nam je, da želite vložiti pritožbo.

Vašo pritožbo bomo skrbno preučili. Če bomo od vas potrebovali več informacij, vas bomo kontaktirali neposredno po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov.

Naša služba za podporo strankam bo odgovorila v najkrajšem možnem času in najpozneje v zakonsko določenem roku.

Vljudno vas prosimo, da pri vložitvi pritožbe vedno navedete naslednje:

  • podatke o pritožniku (ime in priimek oziroma naziv in sedež pravne osebe ter naslov, elektronski naslov in telefon ali drug kontaktni podatek za pošiljanje odgovora);
  • opis dogodka in navedbo ključnih dejstev in datum dogodka;
  • predložitev dokazil za potrditev dejstev, na katerih temelji zahtevek pritožnika, če pritožnik z njimi razpolaga;
  • zahtevek pritožnika (če je relevantno).

Celoten pritožbeni postopek je opisan v pravilniku tukaj.

Zahteve uporabnika za odpravo napake pri izvajanju plačilne transakcije, se obravnavajo pod posebnimi oz. dodatnimi pogoji, upoštevati je potrebno tudi vsakokrat veljavne splošne pogoje posameznega produkta oz. storitve, ki natančneje določajo postopek reševanja takšnih reklamacij.

Koliko časa traja obravnava pritožbe?

Vse pritožbe v zvezi s plačilnimi storitvami, kot so prenosi in kartične transakcije, bomo v skladu z evropsko direktivo o plačilnih storitvah II (PSD2) rešili v 15 delovnih dneh. Če bomo za oceno vaše pritožbe potrebovali več časa, vas bomo o tem obvestili, vendar moramo svoj odgovor posredovati v 35 delovnih dneh.

Če od vas ne prejmemo zahtevanega odgovora, lahko vašo pritožbo zaključimo. Če nas ponovno kontaktirate pozneje od zahtevanega, bomo odprli novo datoteko in navedli novo referenčno številko pritožbe.

In če ste nezadovoljni z izidom pritožbe?

Če z našimi ugotovitvami niste zadovoljni, lahko vložite pobudo za izven-sodno reševanje potrošniških sporov pri Odvetnici Simoni Goriup (Miklošičeva cesta 26, 1000 – Ljubljana, www.goriup.si), ali pa boste morda želeli razmisliti o nadaljnjem svetovanju neodvisnih tretjih oseb ali nadzornega organa Republike Slovenije: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija.

Več o tem v členu 10

arrow_drop_up