• Place for load toppbar menu

Paywiser SVF pogoji

Splošni pogoji

Paywiser splošni pogoji

Potrošnike obveščamo da PAYWISER PTE. LTD. imetnik “PAYWISER DENARNICE” ne potrebuje odobritve monetarne uprave Singapurja. Potrošnikom (uporabnikom) svetujemo, da natančno preberete pogoje uporabe.

Ta sklop pogojev (“Pogoji in določila“) določa pravne pogoje med PAYWISER PTE. LTD. (v nadaljnjem besedilu “PAYWISER“) in njegove hčerinske družbe (“mi“, “naša“) in uporabniki (“vi”) mobilne aplikacije in spletnega mesta paywiser.com/wallet/, ki zajema vse spletne strani ki se nahaja na paywiser.com/wallet (skupaj “spletno mesto“).

Z dostopom do spletnega mesta in registracijo kot uporabnik za uporabo storitev, ki jih ponuja spletno mesto (vsaka “storitev” in skupaj “storitve”), se strinjate, da boste v celoti spoštovali te splošne pogoje uporabe, vse dokumente, omenjene v njem, in vse in vse druge veljavne pogoje, pomembne za spletno mesto in naše storitve. Nadalje se strinjate, da bo za uporabo naših storitev veljal naš Pravilnik o zasebnosti, ki ga lahko občasno spremenimo. Naš pravilnik o zasebnosti najdete na paywiser.com/wallet/privacy. Z registracijo kot uporabnik na spletnem mestu se strinjate, da ste prebrali, razumeli in sprejeli vse določbe in pogoje, vsebovane v teh splošnih pogojih.

Z nadaljnjim dostopom do tega spletnega mesta in njegovo uporabo potrjujete in sprejemate, da PAYWISER ni licencirana ali registrirana finančna institucija v Singapurju in zato zanjo ne veljajo in ne veljajo regulativne zahteve, ki jih takim institucijam nalaga Monetarni organ Singapurja. Kot uporabnik spletnega mesta ali storitev morda ne boste nujno deležni enake stopnje zakonske zaščite kot stranke teh finančnih institucij.

 1. O NAS
  PAYWISER je registriran in registriran v Singapurju z registrsko številko podjetja 201940545G. Registriran je pri monetarnem organu Singapurja za svoj sklad skladiščenja vrednosti (“SVF”). PAYWISER izdaja virtualne plačilne instrumente, ki jih blagovna znamka Visa Inc. (“VISA”) (PAYWISER DENARNICA) olajša plačila po globalni mreži za obdelavo in sprejemanje VISA kartic.
 2. NAŠE STORITVE
  Z ustvarjanjem uporabniškega računa za uporabo Storitev (“Uporabniški račun”) izrecno zastopate in jamčite, da ste (i) stari vsaj osemnajst (18) let, če ste posameznik; ali (ii) ustrezno pooblaščeni z vsemi zahtevanimi odobritvami, če imate družbo, s popolno pravno sposobnostjo sprejeti te pogoje in določila in sklepati katero koli transakcijo. Nadalje potrjujete, da odvisno od države prebivališča ali države ustanovitve, odvisno od primera, morda niste upravičeni do uporabe spletnega mesta ali vseh storitev in se strinjate, da boste odgovorni za zagotavljanje skladnosti z vsemi pravili. in zakoni, ki veljajo v vaši državi prebivališča ali ustanove, odvisno od primera, ali državi, iz katere dostopate do spletnega mesta in storitev.
 3. VAŠ UPORABNIŠKI RAČUN
  1. Registracija in dostop
   Če želite uporabljati naše storitve, se morate prijaviti za uporabniški račun z navedbo svojega imena in telefonske številke. Od vas bomo morda zahtevali dodatne podatke, kot so, vendar ne omejeno na: enolično identifikacijsko številko (številka osebne izkaznice, številka potnega lista ali registrska številka, izdana od države); email naslov; spol; datum rojstva; državljanstvo; naslov bivališča; in zahtevane dokumente za preverjanje, ki lahko vključujejo kopijo vaše državne osebne izkaznice / potnega lista in dokazilo o naslovu. Z ustvarjanjem uporabniškega računa pri nas se strinjate, da spletno mesto uporabljate samo za lastno in nekomercialno uporabo. Potrjujete in se strinjate, da lahko kadar koli po lastni presoji zavrnemo odprtje uporabniškega računa za vas ali omejimo število uporabniških računov, ki jih imate.Z ustvarjanjem uporabniškega računa se strinjate, da nam posredujete trenutne, natančne in popolne podatke o vas in da jih stalno posodabljamo. Nadalje se strinjate, da ne boste: (i) uporabljali nobenega drugega uporabniškega računa, razen svojega; (ii) kadar koli dostopa do uporabniškega računa katerega koli drugega uporabnika; ali (iii) pomagati drugim uporabnikom pri nepooblaščenem dostopu do vašega uporabniškega računa ali storitev ali poskušati storiti kar koli od navedenega.Potrjujete, da ste odgovorni za varovanje zaupnosti informacij, povezanih z vašim uporabniškim računom. Takšne informacije vključujejo geslo za vaš uporabniški račun, informacije o metodah, ki jih uporabljate za dopolnitev stanja v vašem uporabniškem računu, in informacije o vseh dejavnostih in transakcijah, ki so objavljene v vašem uporabniškem računu.Dodatne informacije lahko zahtevamo kadar koli se nam zdijo potrebne, tudi v zvezi s sumljivo dejavnostjo, povezano s transakcijami ali vašim uporabniškim računom. Pridržujemo si pravico do začasne ustavitve kakršnih koli transakcij na vašem uporabniškem računu, dokler ne pregledamo takšne sumljive dejavnosti. Strinjate se, da boste izpolnili vse varnostne zahteve, na katere vas opozorimo, in si pridržujemo pravico do ukinitve vašega uporabniškega računa, če takšnih zahtev ne boste upoštevali.
  2. Verifikacija Identitete
   Strinjate se, da nam boste posredovali vse informacije, ki jih lahko zahtevamo kot del naših notranjih politik in postopkov za namene, vključno s preverjanjem vaše identitete in odkrivanjem pranja denarja, financiranja terorizma, goljufij ali drugih kaznivih dejanj (vključno z davčnimi kaznivimi dejanji). Strinjate se, da lahko te podatke vodimo v evidenco in jih uporabljamo za te ali druge potrebne pravne ali poslovne namene, tudi po tem, ko ste ukinili svoj uporabniški račun ali prenehali dostopati do spletnega mesta ali storitev.Strinjate se, da boste v primeru, da stanje na vašem uporabniškem računu znaša ali presega 1000€, morda morali izpolniti in predložiti dodatne podatke o preverjanju, za katere menimo, da so potrebni, vključno z, vendar ne omejeno na, preverjanjem pristnosti in veljavnosti državne identifikacijske kartice / potni list.Strinjate se in izjavljate, da so takšne informacije resnične in točne v času, ko so nam posredovane. S tem nas pooblaščate, da po potrebi preiskujemo, bodisi neposredno bodisi prek tretje osebe, da preverimo vašo identiteto ali vas zaščitimo pred kakršnimi koli finančnimi kaznivimi dejanji ali goljufijami in na podlagi rezultatov takšnih poizvedb ukrepamo, kot se nam zdi potrebno. Zavedate se, da bodo takšne informacije morda treba razkriti tretjim osebam (npr. Referencam za kreditno sposobnost, ponudnikom storitev preverjanja in agencijam za preprečevanje goljufij ali finančnim kriminalom), da bodo takšne preiskave izvedene.
  3. Prepovedana uporaba
   Strinjate se, da ne boste uporabljali svojega uporabniškega računa ali storitev za izvajanje ali poskušanje kakršne koli kaznive ali kakršne koli nezakonite dejavnosti, vključno s pranjem denarja; nezakonite igre na srečo; financiranje terorizma; goljufije; nasilna dejavnost; nadlegovanje katere koli osebe; nudenje nepoštenih, plenilskih ali zavajajočih storitev; kršitev intelektualne lastnine; ali zlonamernega vdora (vsak je “prepovedana uporaba”). Nadalje potrjujete in se strinjate, da nam boste na našo zahtevo natančno in resnično razkrili vsako lokacijo, od koder dostopate do lokacije spletnega mesta, in da nam takšne lokacije ne boste skrivali ali poskušali prikriti.
 4. ZAGOTAVLJANJE STORITEV
  1. Licenca
   PAYWISER vam podeli omejeno, neprenosljivo, neizključno licenco za dostop in uporabo: (i) spletnega mesta; (ii) storitve; in (iii) kakršno koli povezano vsebino, podatke in informacije, ki so na voljo na spletnem mestu (“vsebina spletnega mesta”), ki so predmet teh splošnih pogojev (ki jih lahko občasno spremenimo) in izključno za vašo osebno in nekomercialno uporabo. Zavezujete se, da se boste vzdržali neposrednega ali posrednega izkoriščanja katere koli vsebine spletnega mesta ali katerega koli njenega dela, vključno z, brez omejitev, kopiranjem, spreminjanjem, ustvarjanjem izpeljanih del, obratnim inženiringom, razstavljanjem, distribucijo, prodajo ali licenciranjem katerega koli od njih brez predhodnega predhodnega pisno soglasje.
  2. Brez garancije za nemotene storitve
   Vedno ne moremo in ne zagotavljamo razpoložljivosti spletnega mesta in storitev. Zlasti bomo morda morali prekiniti, začasno ustaviti ali odložiti nekatere ali vse storitve za namene, vključno z nujnimi primeri, tehničnimi napakami ali običajnimi dejavnostmi vzdrževanja spletnega mesta. Na razpoložljivost spletnega mesta ali katere koli storitve lahko vpliva tudi, če zaznamo, da obstaja nevarnost kršitve, goljufije ali nezakonite dejavnosti. Strinjate se, da si pridržujemo pravico, da kadar koli in po lastni presoji iz razlogov, za katere menimo, da so primerni, vključno z zgoraj navedenimi razlogi, odložimo ali zavrnemo kakršno koli transakcijo, dostop do spletnega mesta (ali njegovih delov) ali zagotavljanje storitev.
  3. Zasebnost uporabniških podatkov
   Če pridobite dostop do uporabniških informacij ali jih pridobite od katerega koli drugega uporabnika spletnega mesta ali storitev, ste takšni podatki o uporabniku dolžni hraniti v strogi zaupnosti in jih uporabljati samo s soglasjem tega uporabnika in v zvezi s storitvami (razen če uporabnik vam omogoča uporabo takšnih informacij za kateri koli drug namen, v skladu s temi splošnimi pogoji. Takih podatkov o uporabniku ne smete razkriti brez predhodnega pisnega soglasja navedenega uporabnika.
  4. Zgodovina transakcij
   Za ogled zgodovine transakcij lahko dostopate do svojega uporabniškega računa. Potrjujete in se strinjate, da nismo nobeni od obveznosti, da vam izdamo mesečni izpisek s podrobnostmi o transakcijah, ki ste jih opravili prek PAYWISER.
   Podrobnosti v vaši zgodovini transakcij veljajo za resnične in pravilne, razen če nas o morebitnih sporih v roku štiriindvajsetih (24) ur od trenutka transakcije pisno obvestite. Če v navedenem roku ni sporočen noben spor, se štejejo vse transakcije in vnosi v zgodovino transakcij dokončno resnični in pravilni.
   Sporne transakcije bomo vrnili na vaš uporabniški račun šele, ko bo spor pravilno obdelan, preiskan in bo jasno ugotovljeno, da ste upravičeni do dobropisa.
  5. Varovanje prijavnih informacij
   Sami ste odgovorni za to, da so vaši podatki za prijavo in geslo ves čas strogo zaupni. Vsako ogrožanje vaših prijavnih podatkov lahko vaš uporabniški račun izpostavi nepooblaščenemu dostopu tretjih oseb, kar lahko posledično povzroči izgubo ali krajo sredstev iz vašega uporabniškega računa ali katerega koli drugega računa ali z njim povezanih informacij (npr. Povezanih bančnih računov podatke o debetni ali kreditni kartici).
   Ne bomo odgovorni za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo utrpeli zaradi ogrožanja poverilnic za prijavo v vaš uporabniški račun, razen če dokažete, da je do takšnega ogrožanja prišlo neposredno zaradi naše hude malomarnosti ali namerne okvare. O kakršnem koli domnevnem ogrožanju vaših prijavnih podatkov je treba takoj obvestiti službo za stranke na [email protected]
  6. Točnost vsebine strani
   Zavedate se, da lahko spletno mesto in kakršna koli vsebina na njem občasno vsebujejo napake in ne smejo biti vedno točne ali aktualne. Potrjujete, da PAYWISER sprejema vse razumne ukrepe, da vam zagotovi natančne informacije, vključno s posodobitvijo informacij, ki jih občasno ali na razumni ravni objavi na spletnem mestu. PAYWISER vas lahko, vendar ni dolžan, obvestiti o vseh posodobitvah ali spremembah svojih pravilnikov, izdelkov in storitev. Odgovorni ste za preverjanje spletnega mesta in redno obveščanje o spremembah.
   Preden se zanesete nanje, preverite vse informacije, pridobljene na spletnem mestu ali z njega. Vse odločitve, ki jih sprejmete na podlagi informacij na spletnem mestu, so vaša izključna odgovornost in PAYWISER v zvezi s tem nima neposredne ali posredne odgovornosti.
  7. Virusi in varnost
   Vsaka uporaba interneta je izpostavljena grožnjam, vključno z virusnimi napadi in napakami v komunikaciji. PAYWISER na noben način ne odgovarja za (i) kakršno koli škodo ali prekinitve, ki jih povzročijo (a) računalniški virusi, vohunska programska oprema, trojanski konji, črvi ali druga zlonamerna programska oprema, ki lahko vpliva na vaše sisteme, računalnik ali drugo opremo ali (b) lažno predstavljanje , podvajanja ali drugih virusnih napadov ali (ii) za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo lahko utrpite v zvezi s katerim koli od zgoraj navedenih. PAYWISER vsem uporabnikom priporoča, da ves čas uporabljajo celovito programsko opremo za odkrivanje in preprečevanje virusov. Priporočljivo je, da se v svoj uporabniški račun prijavite samo prek spletnega mesta.
  8. Stroški
   Za podrobnosti glejte naš Cenik.
  9. Izvajanje transakcije
   Transakcije lahko izvajate po ustvarjanju uporabniškega računa in zaključku vseh ustreznih postopkov preverjanja. Dovoljenje, da sodelujete v kateri koli transakciji, PAYWISER-ju ne nalaga in ne bo nalagalo nobene obveznosti, da zagotovi, da bodo tretje osebe, s katerimi želite opraviti transakcijo, lahko sprejele vaše zahteve.
   Strinjate se in se strinjate, da PAYWISER ne more in ne jamči, da vam bodo na voljo vsi načini plačila. Razpoložljivost posameznega plačilnega sredstva je odvisna od številnih dejavnikov, vključno z vašo lokacijo, identifikacijskimi podatki, ki ste nam jih posredovali, in omejitvami, ki jih nalagajo tretji plačilni obdelovalci.
   Vse razumne napore si bomo olajšali dokončanje vaših transakcij čim prej po začetku vsake transakcije. Vendar se zavedate in sprejemate, da tega ni vedno treba storiti takoj, saj lahko traja nekaj časa, da bo transakcija obdelana. Nadalje potrjujete, da vaše transakcije v določenih primerih morda ni mogoče izpolniti (iz kakršnega koli razloga), in se strinjate, da je vračilo vplačanega ali prenesenega zneska sprejemljivo in zadostno, če transakcije ni mogoče izpolniti.
   Strinjate se in se strinjate, da vam uporaba storitev na spletnem mestu ne zagotavlja, da bodo vsi trgovci, pri katerih želite kupiti blago ali storitve, PAYWISER DENARNICO sprejeli kot plačilno sredstvo in da PAYWISER v nobenem primeru ne bo dolžan prisiliti takšni trgovci sprejemajo plačila prek PAYWISER.
   Prav tako se strinjate in strinjate, da transakcijam nalagamo omejitve (kot so omejitve količine, obsega ali pogostosti), dokler se nam zdi primerno ali potrebno, in jih lahko občasno spremenimo. Omejitve transakcij so določene spodaj.

   Nivo 1
   Omejitve Znesek
   ($)
   Omejitev nalaganja 1,000
   Na transakcijo (Max) 1,000
   Na transakcijo (Min) /
   Število dovoljenih dnevnih transakcij Neomejeno
   Nivo 2
   Omejitve Znesek
   ($)
   Omejitev nalaganja 25,000
   Na transakcijo (Max) 25,000
   Na transakcijo (Min) /
   Število dovoljenih dnevnih transakcij Neomejeno

   Izračun skupne letne omejitve transakcij bi trajal dvanajst (12) mesecev od datuma ustvarjanja uporabniškega računa.

  10. Terminacija, neaktivnost ali suspenz transakcij
   Plačila, sprožena v zvezi s transakcijo, se lahko zavrnejo iz različnih razlogov, vključno z razlogi, ki so zunaj našega nadzora ali niso razumno predvidljivi. Strinjate se in se strinjate, da lahko prekinemo katero koli transakcijo, kadar je bilo plačilo iz kakršnega koli razloga zavrnjeno. V primeru odpovedi katere koli transakcije vas bomo obvestili, kolikor je to razumno mogoče.
   Nadalje potrjujete, da si PAYWISER pridržuje pravico, da ustavi obdelavo katere koli transakcije v teku ali zavrne obdelavo, če to zahteva kateri koli veljavni zakon, pravilo, predpis, pristojni sodni nalog ali navodilo katerega koli državnega ali vladnega organa ali v primeru, da katera koli transakcija krši (ali bi lahko kršila) katero koli določbo teh splošnih pogojev ali ogrozi delovanje ali ugled podjetja PAYWISER. Poleg tega lahko PAYWISER sprejme nadaljnje ukrepe, ki so mu na voljo v skladu z veljavnimi zakoni ali predpisi v zvezi s takšno transakcijo.
  11. Sporne transakcije
   Potrjujete, da zaključene transakcije ali naročila, ki je bilo uspešno predloženo, ne morete preklicati ali razveljaviti. V skladu s tem se strinjate, da natančno preverite vsa naročila, preden jih oddate.
   Kadar so stranke v transakciji uporabniki PAYWISER-ja in izpodbijajo transakcijo, PAYWISER zadrži zadevna sredstva in jih ne bo sprostil nobeni stranki, dokler obe strani ne razrešita takega spora v celoti. Če se spor reši v korist stranke, bo PAYWISER poskrbel za vrnitev sredstev na uporabniški račun PAYWISER. Če pa ena od strank v sporni transakciji ni registriran uporabnik na spletnem mestu, PAYWISER morda ne bo mogel posredovati. Sprejemate to in se strinjate, da ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo utrpeli v zvezi s takim sporom.
   Nadalje priznavate in se strinjate, da lahko v primeru spora med nami in vami v zvezi s transakcijo po lastni presoji začasno dodamo vaš uporabniški račun, medtem ko spor rešimo. Potrjujete, da ste nam morda odgovorni za kakršna koli sredstva, ki so bila morda začasno knjižena na vaš uporabniški račun v zvezi s sporno transakcijo.
 5. NAGRADE, PROMOCIJE IN PRIPOROČILA
  Naše trenutne in potencialne nagrade, promocije in napotitveni programi za naše uporabnike se lahko kadar koli spremenijo in / ali prenehajo. Strinjate se, da ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo in / ali škodo, ki bi nastala zaradi prenehanja ali kakršne koli spremembe pogojev naših programov nagrajevanja / promocij / napotitev in z njimi povezanih ugodnosti. Nadalje se strinjate, da vas nismo dolžni obvestiti o takšnih spremembah in prenehanjih po preteku obdobja, za katerega menimo, da je dovolj odpovedno.
 6. DAVKI
  Strinjate se, da ste odgovorni za prepoznavanje in določanje davkov, ki veljajo za vas in vaše transakcije na spletnem mestu, in da PAYWISER sploh ni dolžan storiti zgoraj navedenega za vas. Ne zagotavljamo in nikakor ne bomo šteli za davčno svetovanje ali storitve davčnega svetovanja. Zavedate se, da ste odgovorni za prijavo vseh davkov, ki jih je treba plačati, ustreznim davčnim organom.
 7. SUSPENZIJE, OMEJITVE ALI ZAPRTJE
  1. Terminacija s strani PAYWISER-ja
   Ne glede na zgoraj navedeno potrjujete in se strinjate, da lahko PAYWISER kadar koli in po lastni presoji začasno ustavi, omeji ali ukine vaš uporabniški račun ali dostop do ali uporabo strani in storitev. Takšna začasna ustavitev, omejitev ali ukinitev vašega uporabniškega računa je lahko posledica:

   1. kršitev teh splošnih pogojev, vključno z neomejenim plačilom kakršne koli transakcije;
   2. vaš (-i) poskus (-i) za nepooblaščen dostop do spletnega mesta ali drugega uporabniškega računa ali zagotavljanje pomoči drugim osebam, ki to poskušajo storiti;
   3. utemeljeno sumimo, da je vaš uporabniški račun ali katera koli transakcija povezana s katero koli kriminalno dejavnostjo ali prepovedano uporabo ali da ni v skladu z veljavno zakonodajo ali predpisi;
   4. sodni nalog, organ kazenskega pregona ali drug vladni predpis iz katere koli pristojne jurisdikcije ali če je vaš uporabniški račun predmet sodnih postopkov ali preiskave;
   5. vaša zloraba spletnega mesta ali storitev, ki jih zagotavlja PAYWISER;
   6. kateri koli tretji ponudnik PAYWISER-ja, ki vam zaradi lastnih razlogov noče ponuditi storitev;
   7. morebitne pravne obveznosti, za katere PAYWISER meni, da ste morda vpleteni, ki bodo ovirale dostop do spletnega mesta ali storitev in njegovo uporabo; ali
   8. kakršne koli višje sile, vključno z operativnimi ali tehničnimi napakami.

   Ob kakršni koli začasni ustavitvi, omejitvi ali prenehanju transakcije PAYWISER ni dolžan dovoliti, da takšno transakcijo obnovite. Če se odločite za novo transakcijo kot rezultat take začasne ustavitve, omejitve ali odpovedi, si PAYWISER pridržuje pravico, da isto začasno ustavi, omeji ali zaključi v skladu s temi splošnimi pogoji. Če je transakcija dovoljena, vam PAYWISER ni dolžan zagotoviti enake cene ali enakih pogojev kot kakršna koli začasno ustavljena, omejena ali prekinjena transakcija.
   V primeru, da PAYWISER ukine vaš uporabniški račun, vas lahko obvestimo o odpovedi. Potrjujete, da PAYWISER ni dolžan razkriti nobenih ugotovitev in informacij, ki jih je pridobil med postopki varovanja in obvladovanja tveganj.

  2. Terminacija z vaše strani
   Strinjate se, da vam ne bomo dolžni vrniti ali vrniti nobenega zneska na vašem uporabniškem računu, razen če ukinete svoj uporabniški račun v skladu s temi splošnimi pogoji. Za vsako vrnitev ali vračilo preostalega zneska je treba odšteti morebitne neporavnane provizije, ki nam jih dolgujemo, vi pa nam posredujete podatke, potrebne za preverjanje vaše identitete.
   Svoj uporabniški račun lahko kadar koli ukinete tako, da na službo za podporo strankam na [email protected] oddate zahtevo za ukinitev. Strinjate se, da ste odgovorni za izpolnitev in izpolnitev vseh neporavnanih plačilnih obveznosti do PAYWISER, ki obstajajo na dan začetka veljavnosti odpovedi. Nadalje se strinjate, da si PAYWISER pridržuje pravico, da v času odpovedi zaustavi morebitne čakajoče transakcije.
   Če v vašem uporabniškem računu ostanejo preostali zneski, lahko zadržimo znesek, dokler nam ne zagotovite dodatnih informacij ali dokumentacije za namene preverjanja ali kot zahtevajo ustrezni zakoni in predpisi. Vsa vračila nad 80,00€ se izvršijo samo na registrirani bančni račun v Singapurju.
   Po ukinitvi vašega računa si bomo prizadevali izbrisati in zavreči vaše osebne podatke v skladu z omejitvami in zahtevami v skladu z veljavnimi zakoni, pravili, predpisi ali vladnimi ukazi o našem hrambi takšnih podatkov. Take omejitve in zahteve lahko pomenijo, da del ali vse vaše osebne podatke hranimo, dokler imamo poslovni, pravni ali davčni razlog za to, tudi po prenehanju vašega uporabniškega računa.
 8. OMEJITVE ODGOVORNOSTI
  STORITVE SO NAVEDENE NA “KOT SO” IN “KOT SO NA VOLJO” PODATKI BREZ PREDSTAVITVE ALI JAMSTVA, BODO IZRECNO, IMPLICITNE ALI STATUTARNE. PAYWISER POSEBNO ODPOVEDE VSEH IMPLICIRANIH JAMSTEV NASLOVA, PROMETNOSTI, PRIMERNOSTI ZA POSEBEN NAMEN ALI NEPREMIČNINE. PAYWISER NE PREDSTAVLJA NIKOLIH PREDSTAVITEV ALI JAMSTEV, DA BO VAŠ DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA, STORITEV ALI KATERIH DELIH ALI MATERIALOV, KI SO NA TEMU DOSTUPNI, BREZ NAPAK BREZ NAPAK, NENADALNEGA, NEPREMILNEGA ALI TOČNEGA.V NOBENEM PRIMERU NE BO PLAČNIK ALI NJIHOVI PONUDNIKI STORITEV ALI KATERI KOLI USTREZNI USLUŽBENCI, DIREKTORJI, ZASTOPNIKI, SKUPNI PARTNERJI, ZAPOSLENI ALI PREDSTAVNIKI ODGOVARJALI VAM ALI KOMU V NEPOSREDNI NEPOSREDNI POVEZAVI ALI V NEPOSREDNI BLIŽINI OMEJITEV, IZGUBA PRIHODKOV ALI PODATKOV, BODO NA PODLAGI POGODBE, ODŠKODNINE, NEGOTOVANJA, STROGE ODGOVORNOSTI ALI DRUGAČE, KI IZHODIJO ALI V POVEZAVI Z DOVOLJENO ALI NEOVLAČENO UPORABO STRANI ALI STORITEV ALI TEH TECS.SAMO VAM BOMO ODGOVORNI ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI SO RAZUMNO PREDVIDLJIVE ALI NEPOSREDNO VZROČNE NAŠEM BRUŠEM NEGO, ZAKLJUČNIM ZAKONOM ALI PRIHODNIM ZAVRNJENJEM, KATERI BI KRŠILI TE NASLOVE. NAŠA ODGOVORNOST V TEH OKOLIŠČINAH BO OMEJENA NA VSEBINO, KI NI VEČJA OD NIZKE (A) VELIČINE SPORANE TRANSAKCIJE IN (B) SKUPNE VREDNOSTI SREDSTEV BILANCA V VAŠEM RAČUNU NA DATUM NASTANKA DOGODEK, KI JE NEPOSREDNO POVZROČIL IZJAVOPAYWISER IZRECNO NE DAJE NOBENIH JAMSTEV, IZJAV ALI JAMSTEV V ZVEZI S ČASOM, POTREBNIM ZA DOKONČANJE OBDELAVE KATERE KOLI VAŠE ZAHTEVE, ZLASTI KADAR JE TA ODVISNA OD RAZLIČNIH DEJAVNIKOV, NA KATERE PAYWISER NIMA NADZORA.
 9. SPROSTITEV
  Morebitni spor med vami in drugimi uporabniki spletnega mesta se bo rešil izključno med vami in takšnim uporabnikom. S tem sproščate PAYWISER, njegove podružnice in ponudnike storitev ter vsakega od njihovih uradnikov, direktorjev, agentov, skupnih vlaganj, zaposlenih in predstavnikov vseh zahtevkov, zahtev in odškodnin (dejanskih in posledičnih) vseh vrst in narave, ki izhajajo iz ali na kakršen koli način povezan s takim sporom.
 10. ODŠKODNINE
  Strinjate se, da boste PAYWISER-ju, njegovim povezanim podjetjem, zaposlenim, direktorjem, predstavnikom in ponudnikom storitev ter vsakemu izmed njegovih ali njihovih uradnikov, direktorjev, agentov, skupnih vlaganj, zaposlenih in predstavnikov odškodninsko škodo zadržali pred kakršnimi koli zahtevki ali zahtevami, ki izhajajo iz ali povezane z vašim:

  1. kršitev teh pogojev
  2. uporaba strani lai storitev; ali
  3. kršitev katerega koli veljavnega zakona, pravila, uredbe ali pravic katere koli tretje osebe.
 11. SKLADNOST
  Potrjujete, da mora PAYWISER ravnati v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi in če bi izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej pogodbi pomenilo kršitev kakršnih koli zakonov in drugih predpisov, PAYWISERju ne bo treba izpolnjevati nobenih svojih obveznosti iz tega sporazuma in ne bo odgovarjal povezava s takimi; in lahko storitve kadar koli prekine s takojšnjim učinkom. Nadalje potrjujete, da bo od PAYWISER morda treba zbrati in preveriti nekatere podatke o vas zaradi zakonskih in pravnih zahtev, vključno, vendar ne omejeno na pranje denarja, sankcije in financiranje protiterorizma.
 12. SPREMEMBE, DOPOLNILE ALI PRENEHANJE STRANI ALI STORITEV
  Ne glede na karkoli izrecno nasprotnega v teh pogojih in določilih potrjujete in se strinjate, da lahko PAYWISER brez obvestila in s takojšnjim učinkom začasno ustavi ali prekine delovanje spletnega mesta ali zagotavljanje katerega koli dela storitev, ki so na njem ponujene, v primeru, da takšna operacija ali zagotavljanje postane nezakonito, ga zahteva kateri koli pristojni organ ali je izpostavljeno kakršnim koli škodnim ali škodljivim zahtevkom, ki so škodljivi za spletno mesto ali storitve. Nadalje potrjujete in se strinjate, da si PAYWISER pridržuje pravico, da kadar koli v celoti ali delno spremeni ali začasno ustavi ali prekine zagotavljanje katere koli storitve ali vsebine brez predhodnega obvestila. Potrjujete in se strinjate, da lahko tudi PAYWISER kadar koli po lastni presoji spremeni ali posodobi te pogoje in določila. Takšna sprememba, začasna ukinitev, ukinitev, dopolnitev ali posodobitev bodo objavljene na spletnem mestu ali vam bodo sporočene in se bo štelo, da ste jih sprejeli ob prejšnjem naslednjem dostopu do spletnega mesta ali prejemu takega sporočila.
  Strinjate se, da PAYWISER ne odgovarja vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli tako spremembo, začasno ustavitev, ukinitev, dopolnitev ali posodobitev, razen če je v tem dokumentu izrecno določeno drugače. Če se ne strinjate s kakršno koli spremembo, začasno ustavitvijo, ukinitvijo, dopolnitvijo ali posodobitvijo, nemudoma prekinite uporabo in dostop do spletnega mesta in vseh storitev.
 13. INTELEKTUALNA LASTNINA
  Zavedate se, da smo v lasti vseh pravic, naslova in interesov na spletnem mestu, storitvah, logotipih in blagovnih znamkah, povezanih z našimi storitvami. Brez našega predhodnega pisnega soglasja jih ne smete kopirati, posnemati ali uporabljati. Nadalje potrjujete, da te splošne pogoje uporabe ne predstavljajo prodajne pogodbe in vam ne sporočajo nobenih lastninskih pravic v zvezi z nobenimi pravicami intelektualne lastnine, ki so v naši lasti.
 14. NALOGE
  Ne smete podeliti nobenih pravic ali licenc, podeljenih na podlagi teh splošnih pogojev. Pravica do uporabe vašega uporabniškega računa je izključno za vašo osebno uporabo. Pridržujemo si pravico, da svoje pravice dodelimo brez omejitev, vključno brez omejitev, kateremu koli od naših povezanih družb ali hčerinskih družb ali kateremu koli nasledniku v interesu katerega koli posla, povezanega s storitvami. Vsak poskus prenosa ali dodelitve, ki krši ta pogoj, je ničen. Ob upoštevanju zgoraj navedenega bodo te splošne in prodajne pogodbe zavezane in veljale v korist strank, njihovih naslednikov in dovoljenih dodelitev.
 15. LOČLJIVOST
  Če se za katero koli določbo teh splošnih pogojev ugotovi, da je neveljavna ali neizvršljiva v skladu s katerim koli pravilom, zakonom ali drugim predpisom ali katero koli vladno agencijo ali nadzornim organom, se takšna določba spremeni in razlaga tako, da v največji možni meri doseže cilje določbe v katerem koli veljavna zakonodaja in veljavnost ali izvršljivost katere koli druge določbe teh splošnih pogojev ne bo vplivala.
 16. BREZ ODPOVEDI
  Kakršno koli neupoštevanje ali zamuda pri ukrepanju z naše strani v zvezi s kršitvijo teh splošnih pogojev s strani vas ali drugih se ne odpoveduje naši pravici, da ravnamo v zvezi s tako kršitvijo ali katero koli nadaljnjo ali podobno kršitev.
 17. DEPOZITNI RAČUN IN KRITJE
  Strinjate se in se strinjate, da PAYWISER ni depozitni račun in ni zajet v zakonodaji Singapurja o zavarovanju vlog.
 18. IZKLOPI
  Brez poseganja v kakršno koli pravico do pobota, do katere smo upravičeni, lahko po pisnem obvestilu poravnamo zneske, ki nam jih dolgujete, in znesek, ki vam ga dolgujemo, in smo s tem pooblaščeni izvesti tak pobot brez vašega predhodnega soglasja.
 19. MENJAVE LASTNIŠTVA
  V primeru, da podjetje PAYWISER pridobi ali združi s tretjo osebo, si PAYWISER v katerem koli od teh okoliščin pridržuje pravico do prenosa ali dodelitve informacij, ki jih je zbral od vas v okviru take združitve, prevzema, prodaje ali drugega sprememba nadzora.
 20. OBSTAJANJE
  Vse določbe teh T&C se po svoji naravi razširijo po izteku ali prenehanju teh T&C, vključno z oddelki, ki se nanašajo na začasno ustavitev ali odpoved, dolgove do PAYWISERJA, splošno uporabo spletnega mesta, spore s PAYWISER in splošne določbe.
 21. VELJAVNO PRAVO IN SPORI
  Te T&C urejajo in jih je treba razlagati v skladu z zakonodajo Republike Singapur.
  Nadalje priznavate in se strinjate, da kadar se med nami in vami pojavi spor iz teh pogojev in pogojev, si obe stranki v dobri veri po svojih najboljših močeh prizadevata za medsebojno pogajanje in reševanje spora, v nasprotnem primeru pa se stranki strinjata, da se bosta predložili v izključno pristojnost singapurskih sodišč.
 22. VIŠJA SILA
  PAYWISER ni in ne bo odgovoren za zamude, prekinitve ali neuspehe pri izvajanju storitev, ki so neposredno ali posredno posledica katerega koli vzroka ali stanja, na katerega ne moremo vplivati, vključno z, vendar ne omejeno na, kakršnim koli Božjim dejanjem civilne ali vojaške oblasti, vojna, teroristična dejanja, civilna nemir, stavka ali drug delovni spor, požar, prekinitev telekomunikacijskih ali internetnih storitev ali storitev ponudnikov omrežij, vključno s kibernetskimi napadi ali kršitvami kibernetske varnosti, okvara opreme ali programske opreme, drugo katastrofa ali kateri koli drug dogodek, ki je izven razumnega nadzora PAYWISER-ja, pa tudi za kakršno koli izgubo ali škodo, povzročeno v zvezi s takim vzrokom ali stanjem.
 23. PREVODI
  Ne glede na katero koli drugo določbo v teh T-C je vsak prevod teh T-C, če je na voljo, na voljo samo za vaše udobje. Ti splošni pogoji so sestavljeni na podlagi opredelitev in interpretacij v angleškem jeziku. Upoštevajte, da kateri koli priskrbljeni prevod morda ne bo natančno predstavljal informacij v izvirnem angleškem jeziku in da bo v primeru spora glede takih razlik v prevodu prevladala izvirna angleška različica.
 24. KONTAKT
  V primeru, da bomo morali stopiti v stik z vami, se strinjate, da to lahko storimo prek storitve kratkih sporočil, elektronske pošte, obvestil v aplikaciji ali potisnih obvestil / pojavnih oken.
 25. POVRATNE INFORMACIJE
  Če imate kakršna koli vprašanja, povratne informacije ali pritožbe, se lahko obrnete na PAYWISER prek naše službe za stranke na [email protected] Navedite identifikacijske podatke, kot so vaše ime, telefonska številka, enolična identifikacijska številka in podrobnosti o transakciji, glede katerih imate vprašanja, povratne informacije ali pritožbe.

Nazadnje posodobljeno: December 2019